מאמר


אונס הוא אקט של אלימות וכוחניות בו אדם או אישה מוכפפים למרותו של האחר. אונס הוא לא אקט מיני, אלא אקט כוחני במסווה של מיניות. אונס היא תופעה קשה שאין לה צידוק או סיבה, ולכן קשה שבעתיים לעכל את המושג 'אונס מתקן'. אונס מתקן הוא השם הניתן לתיאור פעילות אלימה נגד נשים לסביות בדרום אפריקה באיצטלה של פעילות חינוכית הנועדה לרפא או לטהר את הנשים לסביות מנטיותיהן המיניות המוקצות. תופעה זו הומשגה כ'אונס מתקן' ב-2001 על ידי ארגוני זכויות אדם.מסטטיסטיקות ממחקר של הגארדיאן, עיתון בריטי, בדרום אפריקה אודות פשעי שנאה, נמצא כי כל שבוע מתרחשים עשרה מקרים של אונס מתקן רק בקייפטאון לבדה, וכי מעל 85% מתוך הנשים הלסביות השחורות בדרום אפריקה חיות בפחד תמידי מתקיפה מינית.

אחד המקרים המפורסמים בנושא של אלימות כנגד נשים לסביות בדרום אפריקה הוא המקרה של אודי סמיילין, שחקנית נבחרת כדורגל לנשים בדרום אפריקה, שהיתה גם נדבך חשוב בפעילות למען זכויות להט"ב בדרום אפריקה. סמיילין, שהיתה לסבית מוצהרת נאנסה ונרצחה ב-28.4.08 בידי כנופיה שפעלה כנגד נשים לסביות. לאחרונה פורסם בתקשורת המקרה המזעזע של מיליסנט גאיקה- אשה לסבית מדרום אפריקה שעונתה ונאנסה במשך חמש שעות על ידי גבר ש"ניסה לרפא" אותה מנטיותיה המיניות. המקרה קיבל תהודה בכל העולם, והצמיח ניסיון ליצור תהליך של שינוי באמצעות שינויי חקיקתי תוך פניה ישירה לנשיא- זומא.

כיום רוב הפושעים שמבצעים "אונס מתקן" אינם מובאים למשפט, ולכן יש ניסיון של אקטיביסטיות בדרום אפריקה להוביל לשינוי חקיקתי שיאפשר להגדיר את  האונס מתקן כמה שהוא באמת- פשע שנאה שיש להעניש עליו בחומרה. לכולנו יש את הזכות והחובה לסייע למהלך חקיקתי שימגר את התופעה הבלתי נסבלת הזאת, ואנו יכולות לחתום על עצומה שתובא לנשיא זומא.

(317) Online

אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים