ייצוגי לסביות בקולנוע האמריקאי בשנות השלושים


כאשר אנו באים לבחון את הסממנים הראשונים לתרבות הקוויר בקולנוע, אנו יכולים לציין את שנות השלושים של המאה העשרים כנקודת ציון דרך. בתקופה זו החלו להופיע דמויות של הומואים וייצוגי לסביות בקולנוע האמריקאי. הומואים הוצגו באופן ישיר תוך שימוש בהומור, בעוד ייצוגי לסביות היה באופן משתמע בלבד.

 

הייצוגים הלסביים העקיפים הושפעו מדמות 'האשה החדשה' בחברה, ותרבות ה'דייקית האריסטוקרטית' שבוטאה ברומן של רדיקליף הול. לסביות ישירה הוגדרה לפי סממנים גברים חיצוניים כמו שיער קצר וחליפה גברית, בעוד לסביות עקיפה יוצגה באישיות בעלת מאפיינים גבריים ואסרטיביות. שחקניות אגדיות רבות היו בעלות קונוטציה לסבית כגון: מרלן דיטריך וגרטה גרבו, אך הן לא מותגו כלסביות אלא כנשים בעלות עוצמה ומיניות. בנוסף לכך שלסביות הוצגה רק באופן משתמע מאשר הומוסקסואליות- תדירות הצגתן היתה מועטה בהשוואה למקבילתן הגברית. יש הנוטים לחשוב שהומסקסואליות הוצגה בגלוי ובהומור מאחר והיא נתפסה ככישלון- גבר שלא הצליח להיות גבר. לעומת כך,  אישה שיוצגה כ לסבית נתפסה כמאיימת, ולכן ייצוגה רוכך: היא נראתה כמו האשה המסורתית: יפה וזוהרת, אבל לא היתה כנועה ופאסיבית כי אם עוצמתית ואסרטיבית. 

 

 

ניתן לקשר את תופעת הנראות של לסביות מול הומואים בקולנוע לאי שוויון בין המגדרים, שהיה נוכח בעיקר בתקופה זו. גבר הומו שמתנהג באופן נשי אינו מאיים על סטראוטיפ של גבריות, בעוד אשה שמתנהגת באופן גברי מאיימת על ייצוג האשה. אי לכך, על אף עוצמתן של הנשים, תמיד הוצמדה להן מקבילה גברית חזקה, והתקיימו סצנות שעדיין משמרות את היחס בחברתי בין הנשי ולגברי.

 

מעניין לציין שבתרבות הקולנוע של ימינו נשים לסביות פעמים רבות מוצגות כחלומו של כל גבר, כמממשות את כל צרכיו, כאילו מתעלמים מכך שאשה לסבית אוהבת נשים ואינה דו מינית. הביטוי הדומיננטי ביותר לכך הוא ז'אנר סרטי מסיבות רווקים - בהם מוצגות נשים לסביות ודו מיניות כמשרתות את צרכיו של הגבר.

 

מבוסס על:

Lugowski, D. (1999)

Queering the (New) Deal: Lesbian and gay representation and the Depression-era cultural politics of Hollywood's Production Code

Cinema Journal, 38(2), 3-35

  לחזרה לעמוד קודם

(317) Online

אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים
אתר הכרויות | לסביות | לסבית | נשים